Kan jij present zijn in je werk?

Afbeelding bij: Kan jij present zijn in je werk?

Door Jeroen den Uyl 11 oktober 2020

Over de essentie van de werkrelatie.

Laatst sprak ik iemand die net als ik, na een mooie tijd TwynstraGudde verlaten had. Ze ging weg bij dit mooie bedrijf en voelde zich alsof ze had uitgemaakt met haar vriend. Zo diep was de verbinding.

Ik zelf heb 13 jaar bij TwynstraGudde gewerkt, als adviseur en als partner. TwynstraGudde is Nederlands koploper op het terrein van organisatieadvies. Ik heb veel gegeven aan dit bedrijf, ook in de jaren dat het economisch niet zo goed ging. Ik was en ben nog steeds trots op dit mooie bedrijf.
Als je zo verbonden voelt, is weggaan extra lastig en toch goed. Het opent nieuwe mogelijkheden. Sinds ik 1 februari jl vertrok, kan ik beamen dat het nieuwe mogelijkheden schept. Loskomen van de relatie met TwynstraGudde neemt echter ook tijd. Zeker omdat ik besloot geen vergelijkbare werkcontext te zoeken en mij vanuit eigen ondernemerschap nog meer te wijden aan leiderschap en maatschappelijke doorbraken.

Werk is je identiteit
Het verhaal van mijn ex-collega deed me nogmaals reflecteren op mijn eigen relatie met werk. Ja, werk is een grote, sterk vervullende context. Een identiteit verschaffende entiteit zoals de filosoof Arnold Cornelis beschreef.
Werk is deel van je identiteit. Je hoeft er niet in te verdwijnen. En je hoeft er niet kunstmatig afstand toe te houden. Beide houdingen heb ik in mijn loopbaan beproefd en beiden zijn niet zo bevredigend en ook niet echt productief. Je kan er voor kiezen gewoon present te zijn en te blijven.

Present zijn ten opzicht je werk
En ja, dat is dus best een opgave. Dat ervoer ik weer toen ik bij TwynstraGudde vertrok. Het vergt dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en je eigen doel en missie. Toen ik startte in mijn loopbaan was het wat dat betreft best zoeken. En ook later kwam ik er achter dat mijn behoefte om innovatief werk te scheppen in bestaande instituten en bedrijven niet zo makkelijk is. Dan ga je twijfelen, doe ik het wel goed? Ben ik hier wel op mijn plek? Als je niet oppast kom je in een vicieuze cirkel. Met wat kunst en vliegwerk kon ik dit zwarte gat wel mijden, maar ik heb de zuigende kracht van deze cirkelredenering wel gevoeld.

Verantwoordelijkheid van het bedrijf
Overigens, de opgave van het in stand houden van een presente werkrelatie is ook een zaak van de werkgever, of beter, van de werkcultuur die in een organisatie heerst. Het is mogelijk dat de organisatie een cultuur uitdraagt, vaak heel subtiel, die totale overgave van de werknemer vraagt. In de consultancy gebeurt dat zeker ook. Ook dat ervoer ik bij TwynstraGudde. Een bedrijf met een sterke familie-cultuur waar een bepaalde, in veel gevallen onuitgesproken normen en waarden heersen. En die normen ervaar je vooral als je weg gaat.
Je mag alles doen wat past in de visie van het bedrijf.. je mag je eigen tijden bepalen, je mag je eigen subspecialisatie ontwikkelen, ga je gang! Áls je maar rendabel bent. Dat geeft een vrijheid die aan je kan knagen, je bent zelf verantwoordelijk tenslotte.

De zuigende kracht van meritocratie
Deze normen en waarden gelden natuurlijk ook breder, het is ook een maatschappelijk trend. In wezen is de consultancy en dat geldt ook voor veel andere bedrijven in de dienstensector een ultieme vorm van de meritocratie. Je kan je kansen zelf pakken en als je dat niet kan hoor je niet bij de daarmee uitgeselecteerde elite.
Ik zag ook wel eens collega’s afhaken die hier niet in mee konden en ik kon hen daar in niet helpen. Dat heeft een hele serie mensen fors pijn gedaan. En ik geef toe dat ik dat net zo goed mede in stand heb gehouden. Met het afscheid van TwynstraGudde en het besef hoe ik me er mee verbonden voel, is me ook duidelijk dat de kracht van de verbinding een tandje meer ontspannend kon. Meer present van beide zijden.

Presentie van ons als werkende wezens
Wie ben ik en wie ben ik in relatie tot mijn werk? Hoe kan werk mij dienen? Hoe kan ik in balans blijven in geven en nemen, in het verblijven in relatie en verbonden zijn met mijn werkelijke zelf?
Dat is de presentie die van ons als werkende wezens wordt gevraagd.

Leiderschap en present zijn
En dat is ook de reden dat het versterken van presentie zo’n belangrijk anker is in de leiderschapstrainingen die we vanuit het centrum voor maatschappij en leiderschap ontwikkelen. Veel van de trainingen bouwen op het besef dat je je niet hoeft uit te verkopen aan je werk en ook niet enige reserve hoeft te houden. Dat je er ‘gewoon’ present mee kan zijn. Dat besef creëert al zoveel ruimte dat het werkplezier weer kan terugkeren of dat de visie op welk werk voor jou dienend kan zijn, helder wordt.
Ik wens je veel presentie!

Benieuwd naar de trainingen? Check de site van het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap
Of neem contact op met Jeroen den Uyl
T 06-10543056
E jeroen@maatschappijenleiderschap.nl

Maatschappij en Leiderschap | copyright 2020 | Annuleringsvoorwaarden | Privacybeleid