Drie lessen over IK, WIJ en HET

Als je niet bang bent voor je eigen kracht, dan kan je bergen verzetten (Mandela)

In je eentje ga je misschien snel, maar samen kom je verder (Afrikaanse wijsheid)

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst (Leonardo da Vinci)


Deze lessen helpen bij het tonen van maatschappelijk leiderschap.
Zij zeggen iets over je eigen IK, hoe je op je eigen grond durft te staan. En iets over de WIJ, de noodzaak je dromen te delen met anderen omdat je anders geen impact maakt. En over het HET, de noodzaak van het samenspel van denken en doen, om ook een resultaat neer te zetten. Een resultaat als kunstwerk van denken en doen.

illustratie met bogen en metselwerk

De vanzelfsprekende volgorde – eerst IK, dan WIJ en dan HET.
Al het goede komt in drieën. Het is geweldig om met heldere indelingen te werken. Veel theorieën hebben een trits ‘ijkpunten’. Ik vind IK, WIJ, HET altijd erg nuttig.

De IK staat voor je eigen kracht. De WIJ staat voor het potentieel van jou in je samenwerking met anderen en hoe je daarmee in flow kan geraken. En het HET staat voor wat er buiten staat te gebeuren en welke impact je daar maakt. In deze driedeling zit naar mijn smaak ook een vanzelfsprekende volgorde. Eerst de IK dan de WIJ en dat het HET. Dat maakt de trits nog sterker.

Meer over IK
In de IK zit de kracht van jezelf besloten. Zoals Mandela ons voorhoudt, als je niet bang bent voor je eigen kracht, dan kan je bergen verzetten. En tegelijkertijd, wat zitten er veel blokkades, stemmetjes en beperkende overtuigingen in een ieder van ons! Zij houden ons binnen de lijntjes en beschouwen onze schaduw als grens. Hoe fijn als je die kan opruimen en je eigen IK op stevige grond kan laten staan en present kan zijn met al wat er om je heen is.
Zonder eigen grond neig je vaak tot aanhaken of afhaken. Bij aanhaken zoek je de ander op zonder je zelf in te brengen. Dan is het aanhaken het parool. De andere neiging is afhaken. Dan neem je juist afstand en raak je onthecht zonder echte betrokkenheid en presentie. Dan verdwijn je en trek je een schild op. Het alternatief is present te zijn met wat er is.
Zonder presente IK kan je geen WIJ bouwen.

Meer over WIJ
In het WIJ wil je werkelijk tot co-creatie komen. Kan je met je stevige IK ook samen dromen, samen een flow creëren? Wat breng je dan in, hoe doelgericht ben je, hoe geef je zelf en de ander de ruimte voor toeval, voor humor en ondeugd? In het WIJ kan je jezelf kwijtraken, je kan erin verdwijnen.

Dat kan ook voor de ander zo zijn. Dat leidt vaak tot zwaarte en stilstand. Je wilt juist samen dromen en samen actie, van gezwets naar concrete actie, van lineair naar circulair, van debat naar dialoog en naar creatieve flow. Dan gebeurt er iets, dan maak je meters. In je eentje ga je misschien snel, maar samen kom je verder. Dan bouw je resultaten die tellen.

Zonder stevig IK en geen echte WIJ kom je niet aan HET toe.

Meer over HET
Het was Leonardo da Vinci die zei: als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst. Er ontstaat niets bijzonders, geen HET, als het denken en doen (IK en WIJ) uitblijft. Een stevige IK is nodig, net als een flow in de WIJ. Maar wat is dat kunstwerk, wat is dat HET? Wat is de concretisering van de Call die je ervaart. Wat gaan anderen zien of daarvan merken? Hoe hoog is de ambitie en wat zijn de beloofde resultaten? Hoe doet het een appel op de potentiële betrokkenheid van de ander?

Zo iets maken, dat is een kunst. Een kunst van durven dromen, je zelf te laten zien, de kunst van andere in vuur en vlam zetten. Dat je de klippen omzeilt en andere woorden en methodieken vindt, de bestaande routines voorbij. Met ondeugd, en humor, met verbeeldingskracht en volharding. Een mirakel van denken en doen. Dat is wanneer je werkelijk een creatie hebt neergezet.

Met de driedeling IK-WIJ-HET heb jij dat gedaan. Een wonder van eenvoud en waarachtigheid.

Op 3 februari 2021 is de eerstvolgende Stap IN. Check hier voor meer info.

Maatschappij en Leiderschap | copyright 2020 | Annuleringsvoorwaarden | Privacybeleid