Corona en jij?

is een eendaagse training ontwikkeld naar aanleiding van de Corona crisis en helpt de deelnemers de effecten ervan op hun werk en passie te herijken. Gebruikmakend van rouwverwerking, natuurcoaching en Theory U, gaan de deelnemers de effecten onder ogen komen en formuleren een nieuwe manier en stappenplan om hier concreet opvolging aan te geven. (Ook voor groepen en meerdaagse training)