Broederschap - Zorg in de Meent

n de reeks webinars Broederschap – Zorg in de Meent verkennen we het fenomeen Broederschap aan de hand van het project Zorg in de Meent. In dit project gaan inwoners samen verantwoordelijkheid dragen voor hun Zorg (en gezondheid). Dat wil zegen dat ze samen over hun zorg beslissen en deze samen betalen. Een revolutionair idee, om de verantwoordelijkheid voor zorg en gezondheid weer in eigen hand te nemen.

Hoe zit dat er uit? Welke vorm van Broederschap is daar nodig en hoe werkt het dan? Op allerlei aspecten worden verschillende kenmerken van Broederschap verkend.

De volgende aspecten komen aan bod in de eerste serie webinars:

Reikwijdte van eigenaarschap
Hoe ver strekt eigenaarschap en verantwoordelijkheid als je samen volledig verantwoordelijk bent voor de zorg en gezondheid? Wie bepaalt de kwaliteit? Wie behartigt de belangen van de professionals? Wie en hoe betaal je de zorg?

Organisatievorm
Organisatie vormen van Broederschap. Hiervoor denken we al snel aan de coöperatie. Maar het nadeel van een coöperatie is dat deze conservatief werkt. Hoe hou je die vers en vitaal?

Inclusieve besluitvorming
Hoe kan een groep mensen leren om gezamenlijk (moeilijke) besluiten te nemen?

Het effect op de zorgprofessional
Wat betekent het voor de professional als mensen samen hun zorg behartigen? Wat gebeurt er met de protocollen, de vinkjes, hoe dicht zit de inwoner er boven op? Welke vrijheid en welk passie kan ontstaan?

De start
Hoe start je een beweging van mensen die samen verantwoordelijkheid willen nemen? Wat zijn de eerste stappen?

Kijk in de agenda voor de data