Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap hanteert de volgende voorwaarden.

 1. Betaling
 • Zodra een afnemer zich heeft aangemeld voor een cursus (open inschrijving of maatwerk), conferentie of akkoord is gegaan met een offerte voor een opdracht (bijv. een opleiding of vergelijkbaar product), is hij betalingsplichtig.
 • In principe ontvangt de afnemer vóór aanvang van een cursus, conferentie of opdracht een factuur.
 • De kosten dienen te worden voldaan binnen de betalingstermijn van 30 dagen
 1. Annulering door de afnemer van diensten van Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap.
 • Annuleren van een cursus, conferentie of opdracht dient schriftelijk te plaats te vinden. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald.
 • Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • annulering langer dan 2 maanden voor aanvang: er worden geen kosten in rekening gebracht;
  • annulering korter dan 2 maanden, maar langer dan één maand voor aanvang: 40% van de kosten;
  • annulering korter dan één maand voor aanvang: de volledige kosten worden in rekening gebracht.
 1. Aanvullende voorwaarden bij een open inschrijving cursus
 • Annulering van, gedeeltelijke deelname aan of voortijdig stoppen met het aanbod dient via e-mail te worden gemeld aan het secretariaat Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap: info@maatschappijenleiderschap.nl
 • Bij verhindering van deelname na de aanmelding is in overleg vervanging door een andere deelnemer kosteloos mogelijk, mits zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus medegedeeld.
 • Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats. Aanvullende voorwaarden bij een maatwerkcursus, conferentie of opdracht
 • Annulering dient via e-mail te worden gemeld aan de contactpersoon van de cursus, conferentie of opdracht.
 • Zodra de afnemer akkoord is met de offerte wordt bij annulering altijd de reeds verrichte voorbereiding in rekening gebracht plus een percentage van het offertebedrag (zie hierboven).
 1. Annulering door het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap

 Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

 • Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap, 1 mei 2020

Maatschappij en Leiderschap | copyright 2020 | Annuleringsvoorwaarden | Privacybeleid