Corona en jij?
Eéndaagse training 

Stap IN je maatschappelijke leiderschap

Sociaal ondernemer
Van pionier naar stabiele groei​

Traineeprogramma talent voor maatschappelijk leiderschap

Broederschap – Zorg in de Meent

Broederschap – Satsang

Opmaat of open of op uitnodiging

Corona en jij afbeelding virus
Corona en jij?
Eéndaagse training Corona-Crisis en de effecten op jou en je verlangen.

Verandert Corona jouw job? Kan jij als gevolg van de Corona-Crisis niet meer goed en plezierig je beroep uitoefenen? En hoe staat met je team, loopt dat nog soepel of wordt het futloos?

Wat doe je? Verzetten of afwachten? Waarschijnlijk zit je nog in het proces om je plek te bepalen in deze nieuwe wereld. Veel is nog onduidelijk en nieuw en dus is het lastig focussen. En misschien verzet je je of wacht je af hoe erg de gevolgen zullen zijn. Misschien kom je er door drukte niet aan toe, of andersom kan je door onderspanning jezelf nergens toe zetten.

Systeem crisis dringt nu door? De Corona-Crisis zien wij, gelijk het klimaatvraagstuk, als een uiting van een verstoord ecosysteem waar we als mens ons toe hebben te verhouden. Het valt niet meer te ontkennen. En hoe omarm je dan de nieuwe situatie? Je verandert niet zomaar als windvaan van richting.

Bereid je voor! Met deze training bereid je je voor op het na-Corona-tijdperk en kan je de effecten van het tijdsperk transformeren naar een nieuw leven. Met een nieuwe invulling van je professie; wetend hoe je wil samenwerken met anderen en wat je buiten in de maatschappij wilt neerzetten.

Stap IN je maatschappelijk leiderschap

Eendaagse training waar je IK, Wij, HET van jouw maatschappelijk leiderschap onderzoekt. Stap IN is een beweging van leiders. Iedere deelnemer kan deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten van Stap IN waarin deelnemers van eerdere versies elkaar treffen en stimuleren.
NIEUW

Stap IN je maatschappelijk leiderschap

Eendaagse training waar je IK, Wij, HET van jouw maatschappelijk leiderschap onderzoekt. Stap IN is een beweging van leiders. Iedere deelnemer kan deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten van Stap IN waarin deelnemers van eerdere versies elkaar treffen en stimuleren.
NIEUW

Sociaal ondernemer Van pionier naar stabiele groei

Het aantal sociale ondernemers groeit. Zij hebben een sociaal gezicht: sociaal gedreven, winst maken en het goede doen. Zij kennen verschillende uitdagingen. De meest voorkomende is de vraag hoe zij van de pioniersfase naar een fase van stabiele groei komen. Dat is geen sinecure en daarom ontwikkelde het Centrum voor Maatschappelijk Leiderschap de training ‘Sociaal ondernemers: van pionier naar stabiele groei’. Minimaal 6 sociaal ondernemers pakken de uitdagingen waar zij voor staan gezamenlijk op, door bij elkaar op bezoek te gaan en aan elkaars thema’s te werken. Waar nodig voegen we theorie toe. Tussentijds kan coaching worden benut. Het resultaat: praktische handvatten om stabiele groei van hun sociaal onderneming te realiseren. Ben jij een van deze sociaal ondernemers? Klik hieronder voor de volledige beschrijving met de data en andere informatie

Sociaal ondernemer Van pionier naar stabiele groei

Het aantal sociale ondernemers groeit. Zij hebben een sociaal gezicht: sociaal gedreven, winst maken en het goede doen. Zij kennen verschillende uitdagingen. De meest voorkomende is de vraag hoe zij van de pioniersfase naar een fase van stabiele groei komen. Dat is geen sinecure en daarom ontwikkelde het Centrum voor Maatschappelijk Leiderschap de training ‘Sociaal ondernemers: van pionier naar stabiele groei’. Minimaal 6 sociaal ondernemers pakken de uitdagingen waar zij voor staan gezamenlijk op, door bij elkaar op bezoek te gaan en aan elkaars thema’s te werken. Waar nodig voegen we theorie toe. Tussentijds kan coaching worden benut. Het resultaat: praktische handvatten om stabiele groei van hun sociaal onderneming te realiseren. Ben jij een van deze sociaal ondernemers? Klik hieronder voor de volledige beschrijving met de data en andere informatie

Traineeprogramma talent voor maatschappelijk leiderschap

Een van de grootste uitdaging van onze tijd is om de transformatie bewerkstelligen naar een nieuwe economie waarbij we op een ecologische verantwoorde wijze welvaart en welzijn creëren voor een ieder. Onze overheden spelen een cruciale rol in deze transformatie.  Overheden helpen immers bij het creëren van stimulerende omgevingen voor het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om de nieuwe duurzame economie te bouwen. Het centrum voor Maatschappij en Leiderschap heeft hiervoor het traineeprogramma talent voor maatschappelijk leiderschap ontwikkeld.

Traineeprogramma talent voor maatschappelijk leiderschap

Een van de grootste uitdaging van onze tijd is om de transformatie bewerkstelligen naar een nieuwe economie waarbij we op een ecologische verantwoorde wijze welvaart en welzijn creëren voor een ieder. Onze overheden spelen een cruciale rol in deze transformatie.  Overheden helpen immers bij het creëren van stimulerende omgevingen voor het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om de nieuwe duurzame economie te bouwen. Het centrum voor Maatschappij en Leiderschap heeft hiervoor het traineeprogramma talent voor maatschappelijk leiderschap ontwikkeld.

Broederschap – Zorg in de Meent

In de reeks webinars Broederschap – Zorg in de Meent verkennen we het fenomeen Broederschap aan de hand van het project Zorg in de Meent. In dit project gaan inwoners samen verantwoordelijkheid dragen voor hun Zorg (en gezondheid). Dat wil zegen dat ze samen over hun zorg beslissen en deze samen betalen. Een revolutionair idee, om de verantwoordelijkheid voor zorg en gezondheid weer in eigen hand te nemen. Hoe zit dat er uit? Welke vorm van Broederschap is daar nodig en hoe werkt het dan? Op allerlei aspecten worden verschillende kenmerken van Broederschap verkend.

Broederschap – Zorg in de Meent

In de reeks webinars Broederschap – Zorg in de Meent verkennen we het fenomeen Broederschap aan de hand van het project Zorg in de Meent. In dit project gaan inwoners samen verantwoordelijkheid dragen voor hun Zorg (en gezondheid). Dat wil zegen dat ze samen over hun zorg beslissen en deze samen betalen. Een revolutionair idee, om de verantwoordelijkheid voor zorg en gezondheid weer in eigen hand te nemen. Hoe zit dat er uit? Welke vorm van Broederschap is daar nodig en hoe werkt het dan? Op allerlei aspecten worden verschillende kenmerken van Broederschap verkend.

Opmaat of open of op uitnodiging

Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap verzorgt en ontwikkelt nieuwe opleidingen die leiders helpen de nieuwe tijd in te gaan. De opleidingen en trainingen bieden de deelnemers inspiratie, kennisverbreding, netwerk van gelijkgestemden, alternatieve interventie methoden.
Maatwerk

Ons aanbod maken we

  • op maat voor organisaties intern of met hun samenwerkingspartners in de keten.
  • in de vorm van open opleidingen / seminars bij wijze van open inschrijving en
  • door middel van activiteiten op uitnodiging, waarbij wij voor de bijeenkomsten, netwerken en andere activiteiten de samenstelling van de groep deelnemers cureren.

Opmaat of open of op uitnodiging

Het Centrum voor Maatschappij en Leiderschap verzorgt en ontwikkelt nieuwe opleidingen die leiders helpen de nieuwe tijd in te gaan. De opleidingen en trainingen bieden de deelnemers inspiratie, kennisverbreding, netwerk van gelijkgestemden, alternatieve interventie methoden.
Maatwerk

Ons aanbod maken we

  • op maat voor organisaties intern of met hun samenwerkingspartners in de keten.
  • in de vorm van open opleidingen / seminars bij wijze van open inschrijving en
  • door middel van activiteiten op uitnodiging, waarbij wij voor de bijeenkomsten, netwerken en andere activiteiten de samenstelling van de groep deelnemers cureren.
Maatschappij en Leiderschap | copyright 2020 | Annuleringsvoorwaarden | Privacybeleid